nowywebewid:rezerwacja_numerow_dzialek_przez_portal_geodety

Rezerwacja numerów działek przez Portal Geodety

Aby zarezerwować numery działek należy wskazać działkę lub działki na liście działek wybranych dla konkretnej pracy geodezyjnej.

Następnie wybrać jedną z dostępnych pod działką opcji, podając odpowiednio na ile wskazana działka ma być dzielona lub na ile działek wskazane działki mają być podzielone po scaleniu:

Pojawi się okno podsumowujące wniosek gdzie należy sprawdzić poprawność ilości działek dla stanu przed i po.

Po wysłaniu wniosku rezerwacja będzie widoczna w portalu.

nowywebewid/rezerwacja_numerow_dzialek_przez_portal_geodety.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1